maana ya nadharia?

Best Answer

Msingi huo unatupeleka katika dhana ya kuibua umuhimu wa kuelewa njia au mbinu za uelewaji wa maana za matini. Madai ya msingi ya nadharia ya Uhemenitiki yanahusisha ... - read more

Second Best Answer

Ugumu unaojitokeza katika kueleza maana ya maana katika nadharia ya urejeleo ni kwamba si kila kinyambo au leksimu yenye maana ina kirejelewa chake (Austin, 1970). - read more


Please vote if the answer you were given helped you or not, thats the best way to improve our algorithm. You can also submit an answer or search documents about how do you transfer songs from our ipod to my son s new mp3 player.
maana ya nadharia? community answers

maana ya nadharia Resources

Dec 29, 2012 · Maana ya maana ni mojawapo ya dhana inayoibua changamoto katika nadharia za lugha(Ullman 1964:54). Kwa muda mrefu kumekuwepo na maelezo ya namna ... ... read more
Hivyo basi ukiangalia fasili hizo, sio zote zinazojitosheleza kutoa maana ya fasihi, ... katika sehemu hii tutatoa fasili ya nadharia na fasili ya ngano kwa muji ... ... read more
: Isimu Historia na Isimu Linganishi katika Muktadha wa Kiswahili Lahaja na Mgawanyiko wa Lugha Utangulizi Katika historia ya isimu historia, kumekuwa na nadharia kuu ... ... read more
Nadharia hii iliasisiwa na Ogden, C.K na Richards, I. A. Nadharia hii inahusu uhusiano baina ya kiambo cha lugha na kitu au vitu katika ulimwengu wa masilugha. ... read more
Tukianza na maana ya sarufi kwa mujibu wa wataalamu mbalimbali kama vile:-Kihore na wenzake (2005) wakimnukuu Gaynor (1968:88), ... ... read more
Sarufi ya Kiswahili na sintaksia ni kozi inayochambua sarufi ya Kiswahili kwa kuzingatia nadharia za sintaksia kama zilivyoasisiwa na wanazuoni wa isimu. ... read more
... KUHAKIKI NADHARIA YA UDHANAISHI NADHARIA YA UDHANAISHI/UTAMAUSHI (EXISTENTIALISM) 1. ... maisha ni nini na yana maana gani kwa binadamu? ... read more
Eleza mawazo makuu yanayojitokeza katika nadharia ya Umarx kisha hakiki Tamthilia ya Kwenye Ukingo wa Thim kwa kutumia nadharia ya Ki-Marx. ... read more
Kwa hivyo fafanuzi na nadharia juu yake ni nyingi. Lakini hata hivyo, ... Ni vigumu kumpata bingwa kwa maana hasa ya ubingwa katika kazi ya sanaa ya fasihi, ... ... read more
Mapungufu ya nadharia hii, wanamabadiliko waliamini kila kilichokusanywa katika fasihi simulizi ... Nadharia moja inakamilisha Nadharia nyingine. Kwa maana ... ... read more
Mtaalamu huyu anajaribu kufasili dhana hii kuwa kufasiri ni kufafanua maana ya matini moja na kutayarisha baadaye matini nyingine inayowiana ... NADHARIA YA TAFSIRI. ... read more
Maana ya maisha ni mojawapo kati ya masuala makuu kuhusu thamani, ... Nadharia ya mabadiliko ya viumbe haijaribu kuelezea asili ya uhai, ... ... read more
Kwa kuwa kinachotafsiriwa ni mawazo au maana ya matini (siyo neno pwekepweke) ... Nadharia ya Usawe wa Kidhima; wa tetezi wa nadharia hii ni pamoja na Nida ... ... read more
MAANA YA LUGHA KWA UJUMLA Wapendwa wasomaji wa blogi hii mnakaribishwa nyote kufuatilia mada mbalimbali zitakazokuwa zikiandikwa zinazohusu lugha ya Kiswahili. ... read more
Maana ya Nadharia ya isimumuundo. Mbinu za kimuundo katika uchanganuzi wa vipengele vya fonolojia. Katika makala hii tutajadili maana ya fonolojia na maana ya ... ... read more
Nadharia ya Kiulimwengu ... ulitoka Uarabuni na Uajemi kuja Afrika na huko ndiko ambako kulionekana kuwa kumestaarabika kuliko Afrika na ndiyo maana ushairi huo ... ... read more
Tuanze na maana ya matini kwa mujibu wa wataalamu mbalimbali kama vile ; ... Wamitila, K.W (2003) Kamusi ya Fasihi: Istilahi na Nadharia. Nairobi-Kenya:Focus: ... read more
DHANA YA UDHANAISHI Katika kuelezea nadharia hii tutajikita kwanza kangalia maana ya udhanaishi kwa mjibu wa wataalam mbalimbali, waasisi wake kisha mihimili yake na ... ... read more
Neno la Kilatini lenye maana ya ... Uwanja huu ulipokua kuungana mawanda mengine kama vile siasa ya kiuchumi,mawasiliano,sosholojia,nadharia ya kijamii,nadharia ya ... ... read more
Hii ni lugha ya kujifunza,kwa maana ya kwamba mtu huyu huwa tayari ana lugha nyingine.mfano. hapa Tanzania Kiswahili ni lugha ya pili ... NADHARIA YA UHULKA. ... read more
Theories Of Literary Criticism Question Paper ... Nadharia ni nini ? Kwa kurejelea fasihi ya Kiswahili, fafanua dhima ya nadharia katika uhakiki wa fasihi. 2. ... read more
Pia, katika nadharia ya maana kama dhana, tunapata maana ya ziada. Hapa tunaweza kusema kuwa kile mtu anachokisema si lazima kiwe ndio alichokimaanisha. ... read more
Nadharia za uhakiki wa fasihi ... Chinua Achebe dhahania dhana dhidi Euphrase Kezilahabi falsafa fasihi andishi fasihi simulizi fasihi ya Kimagharibi fasihi ya ... ... read more
Kuhusu maana ya data TUK ... Nadharia na Historia ya Leksokografia. Dar es Salaam: TUKI. TUKI, (2004) Kamusi ya Kiswahili sanifu Nairobi:Oxford university Press. ... read more
MAANA YA LUGHA UTANGULIZI ... Nadharia ya elimu maana kuhusiana na lugha asilia ya binadamu hugawanyika sehemu mbili. Sehemu moja hujulikana kama uamali ... ... read more
May 12, 2012 · UTAFITI WA KIELIMU 1 ... Maana ya utafiti. Umuhimu wa kufanya utafiti ... Hutumika zaidi na wanasayansi. Lengo kuu ni kukuza nadharia, ... ... read more
Jun 23, 2013 · Katika video hii iliyopigwa mwaka 1991, Profesa Zubeida Tumbo-Masabo (aliye mtafiti wa lugha ya Kiswahili katika Taasisi ya Uchunguzi wa Kiswahili ... ... read more
Nadharia katika taaluma ya kiswahili na lugha za kiafrika. [Nathan Oyori Ogechi; Naomi L Shitemi; Inyani K Simala; Chama cha Kiswahili cha Afrika Mashariki. ... read more